اخبار


تعداد بازدید :‌ 12         1400-05-04  : تاریخ خبر
تعداد بازدید :‌ 104         1400-02-16  : تاریخ خبر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بازدید امروز :
5
بازدید کل :
12681
چهارشنبه 6 مرداد سال 1400
مصادف با 1442/12/18 هجری قمری
مصادف با 2021/07/28 میلادی

: مناسبت امروز
روز غدیر خم - روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای