اخبار


تعداد بازدید :‌ 489         1399-04-22  : تاریخ خبر
تعداد بازدید :‌ 501         1399-04-08  : تاریخ خبر
تعداد بازدید :‌ 410         1398-12-01  : تاریخ خبر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بازدید امروز :
7
بازدید کل :
12683
چهارشنبه 6 مرداد سال 1400
مصادف با 1442/12/18 هجری قمری
مصادف با 2021/07/28 میلادی

: مناسبت امروز
روز غدیر خم - روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای