نشست هم اندیشی ریاست مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان آزادشهر با روسا و کارشناسان آموزش و پرورش این شهرستان


در راستای اجرائی نمودن طرح هر دانش آموز یک مهارت برای بیش از 380 دانش آموز،  نشست هم اندیشی  ریاست مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان آزادشهر با روسا و کارشناسان آموزش و پرورش  این شهرستان برگزار گردید .

    به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان آزادشهر  امامی ریاست مرکز ، در این جلسه  ضمن تبیین اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ای در بستر سازی جهت اشتغال جوانان ، دانش آموزان و دانشجویان و همچنین ارائه این نوع آموزشها در بخشهای صنعت ، خدمات ،کشاورزی و حوزه های مختلف ثابت سیار دانشگاه روستایی پادگان و کمپهای ترک اعتیاد پرداخت .

   در ادامه   آقای مفیدی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان آزادشهر، ضمن تقدیر و تشکر از شرکت درجلسه کمیته برنامه ریزی شهرستانی هردانش آموز یک مهارت ،از زحمات کارکنان و ارائه آموزشهای مهارتی برای دانش آموزان کارودانش وهنرستانهای فنی و حرفه ای شهرستان خواستار همکاری بیش از پیش با آموزش و پرورش شهرستان شد

در خاتمه کارشناسان در خصوص چگونگی اجرای طرح با یکدیگر به گفتگو پرداختند .

  
تعداد بازدید کل :‌713
چهارشنبه 6 مرداد سال 1400
مصادف با 1442/12/18 هجری قمری
مصادف با 2021/07/28 میلادی

: مناسبت امروز
روز غدیر خم - روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای