جلسه بررسی واجرای طرح هر دانش آموز یک مهارت توسط مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان آزادشهر


   به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای آزادشهر ، جلسه بررسی و  اجرای  طرح هر دانش آموز یک مهارت ،  با حضورریاست مرکز و مدیر آموزش پرورش، کارشناسان ،معاونین ،  مشاوران ، اولیا و مربیان آموزش و پرورش شهرستان برگزار گردید .

بنابراین گزارش امامی ریاست مرکز آموزش فنی وحرفه ای آزادشهر  در این جلسه  به بیان اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ای در بستر سازی جهت اشتغال جوانان ، دانش آموزان و دانشجویان و همچنین ارائه این نوع آموزشها در بخشها ی صنعت ، خدمات ،کشاورزی و حوزه های مختلف ثابت –سیار –دانشگاه -روستایی –پادگان و کمپهای ترک اعتیاد پرداخته و از طرح هر دانش آموز یک مهارت استقبال کرده وگزارشی از ارائه آموزشهای مهارتی به دانش آموزان هنرستانهای کارودانش امام سجاد (ع) شهید صفر و امیر کبیر در غالب تفاهمنامه با آموزش و پرورش توضیحاتی را ارائه داد .

در این جلسه   مفیدی مدیر یت آموزش و پرورش شهرستان آزادشهر  ضمن تقدیر و تشکر از میزبانی  ریاست و کارکنان مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان  ، برگزاری این نوع جلسات را زمینه ساز جهت فرهنگ سازی و ترویج آموزشهای مهارتی به دانش آموزان دانست و خواستار همکاری بیش از پیش در این زمینه شد.

شایان ذکر است   آقایان  رزاقی و عبدالهی فر از مشاوران اداره کل آموزش پرورش که بعنوان مهمان در این جلسه حضورداشتند خواستار  تعامل بیشتر از مشاوران مدارس و بازدید دانش آموزان بهمراه والدینشان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شدند.

 در خاتمه کلیه شرکت کنندگان در این جلسه از کارگاههای مرکز آموزش فنی وحرفه ای بازدید بعمل آوردند.

 
تعداد بازدید کل :‌665
چهارشنبه 6 مرداد سال 1400
مصادف با 1442/12/18 هجری قمری
مصادف با 2021/07/28 میلادی

: مناسبت امروز
روز غدیر خم - روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای