کارگاه آموزشی اتومکانیک مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آزادشهر افتتاح شد.‏


به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آزادشهر ، کارگاه آموزشی اتومکانیک مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آزادشهر با حضور سید علیرضا حسینی طلب مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان ، حسینی فرماندار شهرستان آزادشهر ، بخشداران مرکزی و چشمه ساران و روسای ادارات شهرستان آزادشهر افتتاح گردید.

بنابر این گزارش ، حسینی طلب ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی گفت : طی نیازسنجی و تقاضای بخش های مختلف ، کارگاه اتومکانیک نیازمند این شهرستان می باشد و در جهت برون سپاری ، دانشجویان و کارجویان بالایی دارد. وی افزود : این کارگاه از طریق بهره وری تجهیز گردیده و امید است این کارگاه در آینده آمار اشتغال بیشتری داشته باشد. وی خاطر نشان کرد : تحقق عینی اقتصاد مقاومتی باید در فنی و حرفه ای اجرا گردد.

در ادامه حسینی فرماندار شهرستان آزادشهر ضمن تشکر و قدردانی از مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان در خصوص ایجاد و تجهیز کارگاه اتومکانیک ، آینده این کارگاه را مفید و موثر دانست و گفت : فنی و حرفه ای بصورت دو سویه اقدام می کند؛ از یک سو شرایط ایجاد شغل و از سوی دیگر دستگاه های مرتبط با این موضوع را دنبال می کند. وی خاطرنشان کرد : فنی و حرفه ای جایگاه خاص در توسعه و پیشرفت جامعه دارد و پلکان پیشرفت و ترقی می باشد و باید بهره بیشتر از این  امکانات ببریم. وی در پایان از زحمات رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آزادشهر قدردانی کرد.

 
تعداد بازدید کل :‌711
چهارشنبه 6 مرداد سال 1400
مصادف با 1442/12/18 هجری قمری
مصادف با 2021/07/28 میلادی

: مناسبت امروز
روز غدیر خم - روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای