طرح بانویار در روستاهای رودبار,خوش ییلاق و فارسیان شهرستان آزادشهر اجرا شد


به منظور کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها و توانمندسازی بانوان در روستاها ، طرح بانویار در روستاهای رودبار,خوش ییلاق وفارسیان شهرستان آزادشهر با حضور امامی رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان آزادشهر و روسا وکارشناسان ادارات میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی, تعاون,کار ورفاه اجتماعی, ورزش وجوانان, شبکه بهداشت ودرمان, جهاد کشاورزی شهرستان و جمعی از بانوان روستا برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آزادشهر، با هدف توانمندسازی بانوان در روستاها و کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها، طرح بانویار در روستاهای رودبار، خوش ییلاق و فارسیان شهرستان آزادشهر برگزار شد.دراین طرح روسای ادارات به ارائه فرصت ها, ظرفیت ها و خدمات قابل اجرا درحوزه های مختلف به بانوان این روستاها پرداختند.
شایان ذکر است مرکز آموزش فنی و حرفه ای آزادشهر در روستاهای مذکور دوره های آموزشی مورد نیاز را اجرا خواهد کرد.
 
تعداد بازدید کل :‌159
چهارشنبه 24 مهر سال 1398
مصادف با 1441/02/16 هجری قمری
مصادف با 2019/10/16 میلادی

: مناسبت امروز
- روز پیوند اولیا و مربیان - روز جهانی نابینایان عصای سفید