طرح بانویار در روستاهای رودبار,خوش ییلاق و فارسیان شهرستان آزادشهر اجرا شد


به منظور کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها و توانمندسازی بانوان در روستاها ، طرح بانویار در روستاهای رودبار,خوش ییلاق وفارسیان شهرستان آزادشهر با حضور امامی رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان آزادشهر و روسا وکارشناسان ادارات میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی, تعاون,کار ورفاه اجتماعی, ورزش وجوانان, شبکه بهداشت ودرمان, جهاد کشاورزی شهرستان و جمعی از بانوان روستا برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آزادشهر، با هدف توانمندسازی بانوان در روستاها و کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها، طرح بانویار در روستاهای رودبار، خوش ییلاق و فارسیان شهرستان آزادشهر برگزار شد.دراین طرح روسای ادارات به ارائه فرصت ها, ظرفیت ها و خدمات قابل اجرا درحوزه های مختلف به بانوان این روستاها پرداختند.
شایان ذکر است مرکز آموزش فنی و حرفه ای آزادشهر در روستاهای مذکور دوره های آموزشی مورد نیاز را اجرا خواهد کرد.
 
تعداد بازدید کل :‌358
چهارشنبه 7 خرداد سال 1399
مصادف با 1441/10/04 هجری قمری
مصادف با 2020/05/27 میلادی

: مناسبت امروز
-