استاندارهای مهارتی جدید در حوزه صنایع دستی و گردشگری باید تدوین شود


سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای آزادشهر به منظور همکاری های بیشتر و تاثیرگذار در حوزه مهارت آموزی با رئیس اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی این شهرستان در روز شنبه 29 آذر ماه دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان آزادشهر، حکیمه مسعودی سرپرست مرکز ضمن تاکید بر همکاری در خصوص آموزشهای مهارتی، گفت: استاندارهای مهارتی جدید در حوزه صنایع دستی و گردشگری باید تدوین شود.
وی همچنین تصریح کرد: برنامه ریزی در جهت حفظ و احیاء و توسعه کمی و کیفی محصولات صنایع دستی بومی شهرستان آزادشهر، فرهنگ سازی عمومی در زمینه آموزش های مهارتی، کارآفرینی و توسعه کسب و کار در حوزه صنایع دستی و گردشگری،توسعه بسترهای اشتغال کارجویان از طریق برگزاری دوره های آموزشی در حوزه صنایع دستی و گردشگری به صورت مشارکتی توسط طرفین و شناسایی مشاغل موجود در حوزه صنایع دستی و گردشگری مورد تاکید است.
شایان ذکر است در پایان این دیدار از موزه صنایع دستی شهرستان آزادشهر بازدید شد.

 
تعداد بازدید کل :‌306
چهارشنبه 6 مرداد سال 1400
مصادف با 1442/12/18 هجری قمری
مصادف با 2021/07/28 میلادی

: مناسبت امروز
روز غدیر خم - روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای