شهردار و اعضای شورای شهر آزادشهر از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بازدید کردند


شهردار و اعضای شورای شهر آزادشهر از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان آزادشهر، منصوری شهردار آزادشهر گفت: آموزش های فنی و حرفه ای گام اولیه برای ایجاد اشتغال پایدار جوانان است.
وی افزود: نیروهای خدماتی شهرداری جهت بازآموزی نیاز به اجرای دوره های مهارتی در حرفه هرسکاری و باغبانی دارند و با هماهنگی های انجام شده با مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دوره های مهارتی برای آنان اجرا شود.
مسعودی سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای آزادشهر گفت: آموزش های فنی و حرفه ای با ایجاد چرخه ی منتهی به تولید و بازاریابی تکمیل خواهد شد که این مهم کمک تمامی دستگاه ها و ارگانها را در جهت ایجاد اشتغال موثر و پایدار می طلبد.
شایان ذکر است شهرداری و مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بر تعامل و همکاری بیشتر در خصوص ایجاد اشتغال جوانان از طریق آموزش های فنی و حرفه ای تاکید کردند.
 
تعداد بازدید کل :‌181
چهارشنبه 6 مرداد سال 1400
مصادف با 1442/12/18 هجری قمری
مصادف با 2021/07/28 میلادی

: مناسبت امروز
روز غدیر خم - روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای