توانمندسازی بانوان یکی از مصادیق تحقق توسعه پایدار در جامعه است


به منظور هماهنگی در تخصیص اعتبارات مالی مورد نیاز جهت احداث مرکزآموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان، حکیمه مسعودی سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آزادشهر با سید رسول حسینی فرماندار شهرستان دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آزادشهر، حسینی فرماندار شهرستان آزادشهر، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات سرپرست و پرسنل مرکز آموزش فنی وحرفه ای آزادشهر در ارائه آموزش های مهارتی در شهرستان، گفت: ایجاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای مختص خواهران یکی از اولویت های شهرستان است و تلاش می کنیم تا این مهم محقق شود.
وی افزود: توانمندسازی بانوان یکی از مصادیق تحقق توسعه پایدار در جامعه است.
 مسعودی سرپرست مرکز آموزش فنی وحرفه ای آزادشهر گفت: یکی از دغدغه های مسئولین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور فراهم کردن محیط آموزشی مناسب و مطابق با استاندارد های آموزشی و همچنین فراهم کردن تجهیزات آموزشی بروز بوده است تا بتوانیم نیروهای ماهر را در عرصه اقتصادی تربیت کنیم.
مسعودی درخصوص احداث مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران شهرستان افزود: امیدواریم با حمایت های فرمانداری، بودجه و اعتبار مورد نیاز جهت ساخت و تجهیز مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران شهرستان آزادشهر تخصیص یابد.

 
تعداد بازدید کل :‌123
چهارشنبه 6 مرداد سال 1400
مصادف با 1442/12/18 هجری قمری
مصادف با 2021/07/28 میلادی

: مناسبت امروز
روز غدیر خم - روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای